bolen dravý

BOLEN DRAVÝ - Aspius aspius
Řád: Máloostní (Cypriniformes), Čeleď: Kaprovití (Cyprinidae)

Rozšíření a výskyt: je rozšířen ve vodách střední a východní Evropy v úmořích Severního, Baltského a Černého moře a Kaspického jezera, v jižní části Skandinávie a Dánska. Chybí v západní Evropě, v Británii, na Pyrenejském poloostrově, v Itálii a na části Balkánského poloostrova. U nás se vyskytuje ve středních a dolních částech větších řek, v jezerech a tůních, v jejich záplavovém území. Přispůsobil se i životu v údolních nádržích.

Popis: má štíhlé, protáhlé, stříbrné tělo torpédovitého tvaru, jež mu umožňuje hbitý pohyb a bleskový útok na vytipovanou kořist. Hřbetní linie je téměř rovná, ploutve jsou rovnoměrně uspořádané. Koncová ústa jsou hluboce rozeklaná, koutky sahají až po úroveň velkého oka. Na konci spodní čelisti je výběžek, zapadající do příslušné vyhloubeniny v horní čelisti. Dolní čelist je o něco delší než horní. Hřbet je zbarven kovově šedomodře, boky jsou stříbřité. Hřbetní a ocasní ploutve jsou tmavě šedé, ostatní načervenalé. Ploutve jsou protáhlého tvaru, ocasní je hluboce vykrojená, řitní ploutev poměrně široká a právě tak jako hřbetní ploutev též vykrojená. Ve hřbetní ploutvi jsou 3 tvrdé a 8-9 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 3 tvrdé a 12-14 měkkých paprsků. V postranní čáře je 64-76 šupin, nad ní 11-12, pod ní 5-6 šupin. Žaberních tyčinek je okolo deseti. Požerákové zuby jsou dvouřadé, hladké, hákovité. Bolen dravý má vynikající zrak. Jeho velké oči z něj činí nejen úspěšného lovce, ale též mimořádně ostražitou a obezřetnou rybu.

Biologie: nejlépe mu vyhovuje rozsáhlejší nebo členitější vodní prostředí, dolní toky řek, jezera či údolní nádrže. Zdržuje se v otevřené vodě při hladině, v toku na rozhraní proudu a klidné vody a pod jezy. Bolen je jediným druhem z čeledi kaprovitých u nás, kterého můžeme s ohledem na výběr a způsob lovu potravy označit jako dravce. Menší jedinci žijí jako ostatní kaprovité ryby v hejnech a živí se převážně zooplanktonem. Větší kusy jsou velmi plaché, zdržují se na otevřené vodě a živí se převážně drobnými rybkami. Bolen je v našich podmínkách středněvěkou rybou a dožívá se 10 až 15 roků. Roste poměrně rychle v závislosti na dostatku potravy. V prvním roce života dorůstá 6-10 cm, ve druhém roce 13-17 cm, ve třetím roce 21-26 cm, ve čtvrtém roce 28-32 cm, v pátém roce 35-38 cm, v šestém roce 39-44 cm, v sedmém roce 45-51 cm, v desátém roce 55 cm. V našich vodách dorůstá celkové délky 70 až 90 cm a hmotnosti 4-6 kg. Pohlavně dospívá ve 3 až 4 letech. Tře se poměrně časně, převážně v dubnu, při teplotě vody 5-10°C. Výtěr probíhá v menších skupinkách v proudící vodě, kde samice přilepuje jikry na písčité či štěrkovité dno. V době tření se objevuje u samců velmi drobná třecí vyrážka. Vývoj oplozených jiker trvá v závislosti na teplotě vody 15-20 dní.

Význam: bolen dravý je velmi cennou rybou a jedině v důsledku nehojného výskytu se v našem rybářství dosud výrazněji neuplatňuje.

Lov: ulovení většího bolena patří mezi velké zážitky sportovního rybáře. Razance, s jakou se vrhá na kořist je úchvatná a nepřehlédnutelná. Na hladině se zčista jasna udělá kolo a ozve se zvuk vzdáleně podobný tlukotu. Loví se nejčastěji vláčením na mrtvou rybičku nebo na menší třpytku, při záběru je nutno ihned zasekávat. Po zaseknutí na udici bojuje bolen vytrvale a úporně, ale bez záludnosti. Maso má velmi chutné.
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.