candát obecný

CANDÁT OBECNÝ - Stizostedion lucioperca
Řád: Ostnoploutví (Perciformes), Čeleď: Okounovití (Percidae)

Rozšíření a výskyt: je rozšířen ve vodách střední a východní Evropy, západní hranici tvoří povodí Labe, na severu žije ve vodách jižní části Skandinávie a ve Finsku. Nevyskytuje se v západní Evropě, na jihu v Itálii a na Balkáně, s výjimkou řeky Marica. Je však přítomen v v přilehlých částech Asie (Kavkaz). V našich vodách je obecně rozšířeným druhem. Vyskytuje se v tekoucích vodách od parmového pásma směrem dolů, v různých typech stojatých vod a nádrží, v tůních, odstavných ramenech, jezerech, pískovištích a údolních nádržích. Patří k hospodářsky významným a velmi ceněným druhům.

Popis: candát obecný je naší největší rybou z čeledi okounovitých. Má protáhlé, zavalitě vřetenovité tělo, pokryté drsnými šupinami. Hlava je klínovitá, oči má velké a sklovité, koncová ústa jsou ozubená. Na konci dolní čelisti vynikají dva velké ostré, tzv.psí zuby, horní čelist zasahuje až za zadní okraj oka. Přední skřelová kost je holá nebo jen v horní části krytá šupinami. Postranní čára přechází až na ocasní ploutev. Na hřbetě jsou dvě ploutve. V první hřbetní ploutvi je 12-15 tvrdých paprsků, ve druhé hřbetní ploutvi 1-3 tvrdé a 19-23 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 1-3 tvrdé a 9-12 měkkých paprsků. V postranní čáře je 82-99 šupin. Žaberních tyčinek je 11-16. Základní zbarvení těla je šedozelené, na bocích je přítomno 8-12 černohnědých pruhů přecházejících ve skvrny, břicho je bílé. V době tření dostávají zejména samci tmavý nádech zbarvení, na břiše až šedočerný. Na hřbetní a ocasní ploutvi jsou tmavé skvrny uspořádány v podélné řady.

Biologie: candát obecný je poměrně náročný na čistou vodu, vyhovují mu rozsáhlejší vodní plochy s písčito-hlinitým dnem. Žije v menších hejnech. Je typickým dravcem a na dravý způsob výživy přechází již po dosažení velikosti 30-50 cm. Zasídluje otevřené vody dále od břehu. V našich vodách je středněvěkou rybou, dožívá se 10-15 let roků. Jeho růst je ovlivněn řadou činitelů. V prvním roce dosahuje 10-20 cm, v druhém 15-30 cm, ve třetím 25-35 cm, ve čtvrtém 30-45 cm, v pátém 35-52 cm, v šestém 40-55 cm a v sedmém roce 45-65 cm. Pohlavně dospívají samci ve stáří 2-4 roků a samice ve stáří 3-5 roků. Tření candáta obecného probíhá od dubna až do června v závislosti na teplotě vody, optimum je 8-14°C. Jikry ukládá na kořínky trav a křovin. Samci připravují pro tření hnízda o průměru 40-90 cm. Hnízda jsou plochy, které samec napřed očistí a samice tam potom vytře jikry. Samec toto hnízdo s jikrami hlídá a ploutvemi odvívá sedimentující kal. Velká samice může mít až milión jiker o velikosti do 1,5 mm. Vývoj oplozených jiker trvá při teplotě 8-12°C v rozmezí 15 až 35 dnů. Vylíhnutý plůdek přechází velmi brzy na dravý způsob výživy.

Význam: candát obecný patří mezi naše nejcennější a hospodářsky velmi významné druhy. Je typickým dravcem a proto má významné uplatnění v biologickém boji a využívání přemnožených, méněcenných či nelovených druhů ryb. Jeho maso patří k nejkvalitnějším a nejchutnějším.

Lov: nejčastěji se loví na položenou, kdy za nástrahu slouží mrtvá rybka. Nejvíce záběrů bývá ve večerních hodinách.
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.