hrouzek obecný

HROUZEK OBECNÝ - Gobio gobio
Řád: Máloostní (Cypriniformes), Čeleď: Kaprovití (Cyprinidae)

Rozšíření a výskyt: hrouzek obecný je rozšířen téměř po celé Evropě a severní části Asie. V našich vodách patří k nejrozšířenějším a nejhojnějším druhům, neboť se vyskytuje ve všech rybích pásmech potoků a řek, v rybnících, kanálech a v dalších typech vodních nádrží.

Popis: nedorůstá větších rozměrů, obvykle jen délky 10 až 14 cm. Má vřetenovité tělo s protaženou ocasní částí. Spodní vysunovatelná ústa mají v koutcích dva vousky, které dosahují většinou jen k přednímu okraji oka. Hrdlo je často hladké, bez šupin, u některých jedinců je ve střední linii jen řídce pokryté šupinami. Hřbetní část těla je zbarvena hnědě až hnědozeleně, boky jsou světlejší, žlutavé a mají 6-12 velkých tmavých skvrn, umístěných za sebou v podélné linii. Břicho je světlejší, někdy až bělavě namodralé. Hřbetní, prsní a ocasní ploutve jsou šedožluté a mají příčné pruhy, složené z malých černých skvrn. Ve hřbetní ploutvi jsou 3 tvrdé a 7 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 2-3 tvrdé a 6-7 měkkých. V ocasní ploutvi tvoří tyto skvrny obvykle tři, někdy i více pruhů. V postranní čáře je 39-43 šupin, nad ní 5-6, pod ní 3-4 šupiny. Požerákové zuby jsou dvouřadé.

Biologie: hrouzek žije v hejnech v tekoucích i ve stojatých vodách. V tekoucích vodách je výrazně stanovištním druhem. I když dává přednost proudící vodě s písečným až kamenitým dnem, kde se zdržuje při dně v úkrytech mezi kameny, lze se s ním setkat i v úsecích s bahnitým dnem. Je značně odolný zejména proti organickému znečištění a v takových vodách vytváří často velmi početné populace, kdy početnost dosahuje i 10-20 tisíc kusů/ha. Plůdek se živí zejména zooplanktonem, větší jedinci hlavně bentickými organismy, jako jsou např. larvy chrostíků, pakomárů, muchniček aj. Hrouzek je výrazně krátkověký, dožívá se pouze ojediněle 7-8 let a roste velmi pomalu. V prvním roce života dorůstá délky 2,5-6 cm, ve druhém roce 5-9 cm, ve třetím roce 7-11 cm, ve čtvrtém roce 9-13 cm a v pátém roce 10-15 cm. Pohlavně dospívá ve stáří 2-3 let. Tření probíhá v měsících květnu a červnu, samci mají v tomto období jemnou třecí vyrážku. Samice se vytírají ve 3-4 dávkách, s odstupem 7-10 dnů, při teplotě vody 12-18°C. Od jedné samice kolísá celkový počet jiker v rozmezí 1000-3000 kusů. jikry jsou bezbarvé až našedlé, o průměru do1,5 mm. Jsou vytírány na písečný podklad nebo na proudem omyté kořínky rostlin. Vývoj oplozených jiker trvá podle teploty vody 6-10 dní.

Význam: protože hrouzek dorůstá pouze malých velikostí, není konzumován. Uplatňuje se především jako potrava dravých druhů ryb.

Lov: je vyhledávanou nástrahovou rybkou při lovu dravých ryb.
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.