jelec jesen

JELEC JESEN - Leuciscus idus
Řád: Máloostní (Cypriniformes), Čeleď: Kaprovití (Cyprinidae)

Rozšíření a výskyt: jelec jesen je rozšířen ve střední, severní a východní části Evropy, od Rýna po Lenu, od Dunaje až po řeku Ural. U nás se vyskytuje především v dolních částech toků větších řek. V Čechách je nehojný v dolní Vltavě a v Labi, na jižní Moravě se vyskytuje ve větším množství v Moravě a Dyji, kam zejména v jarním období migruje z Dunaje.

Popis: má poměrně vysoké tělo, malou hlavu s koncovými jemnými polospodními ústy a velkýma očima. Hřbetní část těla je tmavá, šedomodrá, boky jasně stříbřité, břicho bílé. Zlatá varianta jelce jesena se chová pro okrasné účely, je zbarvena pomerančově až červeně. Hřbetní a řitní ploutev je šedá, ostatní ploutve jsou načervenalé. Ocasní ploutev je hluboce vykrojená. Ve hřbetní ploutvi jsou 3 tvrdé a 7-9 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 3 tvrdé a 9-10 měkkých paprsků. V postranní čáře je 55-63 šupin, nad postranní čarou 8-9 šupin, pod ní 4-5 šupin. Požerákové zuby jsou hladké. Žaberních tyčinek je 10-14.

Biologie: jelec jesen žije v dolních tocích větších řek cejnového charakteru a zdržuje se v hejnech. Obývá i poloodstavená ramena a větší, celoročně průtočné meliorační kanály. V uzavřených vodách přežívá za předpokladu lepší kvality vody. Má poměrně široké spektrum potravy. Živočišný plankton, larvy pakomárů a další vodní hmyz, měkkýši i plůdek ryb, části rostlin, řasy a detrit. Dožívá se v našich vodách 10-15 let, jeho růst je průměrný. V prvním roce života dorůstá 5-7 cm délky těla, ve druhém roce 8-14 cm, ve třetím roce 14-19 cm, ve čtvrtém roce 18-22 cm, v pátém roce 23-26 cm, v šestém roce 27-30 cm, v sedmém roce 31-34 cm, v osmém roce 32-35 cm a v devátém roce 33-36 cm. Největší jedinci dorůstají délky 60 cm a hmotnosti 2-3 kg. Pohlavně dospívá ve stáří 3-5 let. V jarním období podniká třecí migrace a tře se v dubnu a květnu. Vytírá se na štěrkovité nebo písčité dno, ale i na vodní rostliny a kořínky. Největší samice mívají až přes 100 000 jiker, které jsou nažloutlé, o průměru 1-2 mm. Na 1 kg hmotnosti samic připadá 70-120 tisíc jiker, v průměru 85 tisíc kusů.

Význam: jelec jesen má vzhledem ke svému místnímu rozšíření a výskytu větší význam zejména v Dunaji a v dolním toku Moravy.

Lov: lov jesenů je mezi rybáři vyhledávaný a sportovně oceňovaný. Jesen je oblíbeným úlovkem. Jeho maso je poměrně chutné.
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.