jelec proudník

JELEC PROUDNÍK - Leuciscus leuciscus
Řád: Máloostní (Cypriniformes), Čeleď: Kaprovití (Cyprinidae)

Rozšíření a výskyt: jelec proudník je rozšířen v celé západní, střední i východní Evropě, nežije na Pyrenejském poloostrově, v Itálii a na Balkáně. U nás se vyskytuje na celém území v čistých tocích, v úsecích parmového a lipanového pásma a také v některých údolních nádržích. I když je v našich vodách poměrně běžný, není obecně rozšířeným druhem. Pouze v některých místech je hojný, většinou však je proudník málo početný.

Popis: celková stavba jeho těla je ve srovnání s jelcem tlouštěm mnohem jemnější. Tělo má nižší, protáhlé, ze stran zploštělé. Malá hlava s výrazným okem je poněkud zašpičatělá, koncová ústa jsou situována mírně směrem dolů. Ve hřbetní ploutvi jsou 3 tvrdé a 7-8 měkkých paprsků. Řitní ploutev je zřetelně vykrojená a má 3 tvrdé a 7-9 měkkých paprsků. Hřbet je šedomodrý, boky světlé a břicho bílé. Párové ploutve jsou nažloutlé, řitní je načervenalá. V postranní čáře bývá 46-56 šupin, nad ní 7-9, pod ní 4-5 šupin. Požerákové zuby jsou dvouřadé. Žaberních tyčinek je 6-9.

Biologie: jelec proudník je typickým obyvatelem proudivých úseků tekoucích vod, se značnými nároky na čistotu vody. Jeho potravu tvoří téměř výlučně larvy vodního hmyzu (chrostíci, pakomáři, muchničky, jepice aj.), sbírá i suchozemský hmyz spadlý na vodní hladinu. V menší míře se v jeho potravě vyskytují i úlomky rostlin a řasy. Je to středněvěká ryba, dožívající se běžně 7-10 roků. Roste velmi pomalu a mezi samci a samicemi není v růstu podstatných rozdílů. V prvním roce života dorůstá 5-7 cm, ve druhém roce 7-11 cm, ve třetím roce 9-13 cm, ve čtvrtém roce 11-16 cm, v pátém roce 14-18 cm, v šestém roce 17-20 cm, v sedmém roce 20-22 cm a v osmém roce 21-23 cm. V příznivých podmínkách, jako jsou např. údolní nádrže krátce po napuštění, je tempo růstu u proudníka o něco vyšší. Výskyt jedinců o délce 30 cm a hmotnosti 0,2-0,5 kg je však velmi vzácný. Pohlavně dospívá ve třetím roce života a vytírá se jednorázově v dubnu nebo květnu na písčité či štěrkovité dno, popřípadě na kořínky a vodní rostliny. Na 1 kg hmotnosti samic připadá 55-130 tisíc jiker. Samci mají v době tření vyrážku, která se objevuje i na párových ploutvích.

Význam: jelec proudník nemá větší hospodářský význam. Slouží především za potravu dravcům. Je to oblíbená nástražní ryba.

Lov: jeho maso má nízkou kvalitu a obsahuje značné množství jemných svalových kůstek. Hodí se např. k marinování.
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.