ježdík obecný

JEŽDÍK OBECNÝ - Gymnocephalus cernuus
Řád: Ostnoploutví (Perciformes), Čeleď: Okounovití (Percidae)

Rozšíření a výskyt: ježdík obecný obývá řeky a vodní nádrže, včetně rybníků, od Anglie a severovýchodní Francie až po řeku Kolymu v sibiřské části Ruska. Chybí v Irsku a Skotsku, západním a severním Norsku, na Pyrenejském poloostrově, v Itálii a v západních a jižních oblastech Balkánského poloostrova. U nás je obecně rozšířeným a místy hojným druhem.

Popis: tělo je ze stran zploštělé, hřbetní linie je mírně vyklenutá. Ústa jsou relativně malá. Hřbetní ploutve jsou spojeny v jednu tak, že první ploutev s ostnitými tvrdými paprsky přechází plynule ve druhou, která má pouze měkké paprsky. Ve hřbetní ploutvi je 11-16 tvrdých a 10-15 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 2 tvrdé a 4-6 měkkých. V postranní čáře je 34-40 šupin, nad ní 6-7, pod ní 10-12 šupin. Žaberních tyčinek je 8-13. Hřbet je šedozelený, boky jsou hnědavé, břišní část je žlutobílá. Na hřbetě a bocích jsou dále rozmístěny početné tmavé skvrny nepravidelného tvaru. Skřele jsou zbarveny namodrale, s kovovým leskem. Na nepárových ploutvích jsou nepravidelně rozmístěny tmavé skvrny.

Biologie: žije především v dolních tocích řek s písčitým dnem,ale také v rybnících a přehradách, spojovacích stokách a kanálech. Způsobem života je to hlubinná ryba a na místech se silnějším proudem se nevyskytuje. Nebývá také v místech s hustším vodním rostlinstvem. Potravu ježdíka obecného tvoří především larvy vodního hmyzu, často však požírá také jikry a plůdek jiných druhů ryb. U nás roste velmi pomalu. Dosahuje celkové délky 15 cm, hmotnosti 70 g a stáří asi 6 let. V prvním roce života dorůstá 3-3,5 cm délky těla, ve druhém roce 5-9 cm, ve třetím roce 6-10 cm, ve čtvrtém roce 7,5-10,5 cm a v pátém roce 9-11 cm. Období tření začíná v dubnu až květnu, kdy jedna samice klade až 10 tisíc žlutých či pomerančových jiker o průměru kolem 1 mm. Jikry jsou zpravidla nalepené dále od břehu na rostlinách, na větvičkách či kamenech v místech čistého nezabahněného dna nebo přímo na štěrkovitém dně.

Význam: ježdíka obecného lze u nás hodnotit spíše jako rybu nežádoucí, neboť potravně konkuruje jiným, cennějším druhům ryb a také proto, že škodí požíráním jejich jiker a plůdku.

Lov: není ceněn ani sportovními rybáři.
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.