kapr obecný

KAPR OBECNÝ - Cyprinus carpio
Řád: Máloostní (Cypriniformes), Čeleď: Kaprovití (Cyprinidae)

Rozšíření a výskyt: původní oblastí rozšíření kapra obecného v Evropě byly velké řeky spadající do úmoří Kaspického jezera a Černého a Středozemního moře. V současné době je rozšířen po celém světě. U nás je kapr obecný hospodářsky nejdůležitějším druhem ryb, se kterým se setkáváme ve všech vodách s výjimkou malých toků, horských bystřin a jezer. Původní divoká forma, zvaná sazan nebo kapr dunajský, se vyskytuje u nás pouze v Dunaji, v Tise a v dolních tocích jejich největších přítoků. Setkáváme se s ním i v dolním toku Moravy a Dyje. Ve většině ostatních vod včetně uvedených toků a v rybnících žije, je vysazována a chována rybniční forma kapra, která byla vyšlechtěna v průběhu mnoha let jeho domestikace. Tato forma je vysokotělá, vyniká dobrými růstovými vlastnostmi, přispůsobivostí a vyskytuje se ve třech typech, lišících se ošupením a nazývaných kapr šupinatý, kapr lysec a kapr hladký. Nepřítomnost šupin je však znakem nízké životnosti, takže v rybnících je většinou chován kapr šupinatý nebo lysec. Tyto dvě formy jsou rozšířeny ve většině našich vod. Chov kapra v rybnících má u nás dlouholetou tradici mající počátek ve 13. až 15. století.

Popis: tělo je robustně stavěné, celé nebo jen zčásti pokryté šupinami. Hlava je poměrně krátká, tupá a ústa jsou směrována dolů. Pohyblivé a vysunovatelné rty vytvářejí rypec. Na horním rtu jsou 4 vousky. Linie hlavy přechází ve hřbet přes záhyb a směřuje strmě vzhůru ke hřbetní ploutvi. Ploutve má kapr obecný mohutné, tvrdé paprsky jsou silné. Hřbetní ploutev je velmi široká. Ve hřbetní ploutvi jsou 3-4 tvrdé a 15-22 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 3 tvrdé a 5-6 měkkých paprsků, v břišní ploutvi 2 tvrdé a 8-9 měkkých a v prsní ploutvi 1 tvrdý a 15-16 měkkých paprsků. V postranní čáře je u šupinatých kaprů 33-40 šupin, požerákové zuby jsou třířadé, silné s plochou žvýkací ploškou rozbrázděnou rýhami. Žaberních tyčinek je 21-29. Hřbet je tmavě zelený, šedý nebo šedomodrý, boky jsou žlutozelené až zlatisté, břicho je žlutobílé. Ploutve jsou většinou šedomodré, řitní a ocasní však načervenalé.

Biologie: s kaprem se setkáváme ve všech typech stojatých vod včetně velkých údolních nádrží a ve větších tocích mimopstruhového charakteru. Původním biotopem kapra obecného jsou dolní toky velkých řek, kde se vyskytují tůně a ramena. Žije v hejnech, na zimu se ukládá v hlubších místech a přečkává ji v klidovém stavu. Kapří plůdek se zpočátku živí pouze zooplanktonem (perloočky a buchanky), ale velmi brzy začne hledat potravu na dně. Ze dna sbírá především larvy pakomárů a další vodní bezobratlé živočichy. Významnou součást jeho potravy tvoří i některé rostlinné zbytky, zejména různá semena. Patří mezi středněvěké ryby, ovšem nejstarší jedinci se dožívají 20 až 30 let. Rychlost jeho růstu je velmi dobrá, ovlivňuje ji podstatně dostatek potravy a délka vegetačního období. Je teplomilný, optimální teplota vody je okolo 20-25°C. První rok kapr dorůstá 7-12 cm, druhý rok 15-25 cm, třetí rok 20-35 cm, čtvrtý rok 25-45 cm a pátý rok 35-50 cm. Ve větších nádržích a řekách dosahuje hmotnosti i přes 20 kg.

Pohlavní dospělosti dosahuje ve věku 2-4 let. Tře se v květnu až červnu, když se teplota vody ustálí na 17-20°C a v noci neklesá pod 14-15°C. Samci jsou menší a štíhlejší než samice stejného věku. V době tření se u samců objevuje na hlavě a na vnitřní straně prsních ploutví třecí vyrážka. Samice může mít až přes milión jiker, které jsou lepkavé, nažloutlé, o průměru kolem 1,5 mm. Vytírá se do čisté, čerstvě zaplavené vegetace. Tření probíhá po skupinách. Vývoj oplozených jiker trvá 2,5-5 dnů, v závislosti na teplotě vody.

Význam: kapr je hospodářsky a produkčně rozhodujícím druhem v našem rybářství. Je důležitou složkou rybí fauny mimopstruhového pásma.

Lov: ve volných vodách patří k nejvyhledávanějším rybám. Chycen na udici bojuje vytrvale a houževnatě. Kapr má maso velmi chutné, obsahující 3-9 % tuku.
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.