pstruh americký duhový

PSTRUH DUHOVÝ - Salmo gairdnerii
Řád: Lososotvární (Salmoniformes), Čeleď: Lososovití (Salmonidae)

Rozšíření a výskyt: původním areálem pstruha duhového je západní část Severní Ameriky, kde žije v horských potocích, velkých řekách a v příbřežní části oceánu. Vytváří tam řadu forem, podobně jako v Evropě pstruh obecný. V roce 1880 byly importovány do Evropy jikry pstruha duhového a brzy nato se dovezly i k nám. Pstruh duhový měl původně obohatit faunu našich tekoucích vod, ale ukázalo se , že největší uplatnění má v intenzivní výrobě ryb pro konzum v rybnících a speciálních zařízeních. Dovozy jiker pstruha duhového do Evropy a k nám jsou realizovány i dnes, přičemž jde hlavně o linie s požadovanými vlastnostmi. Unás se pstruh duhový osvědčil v uzavřených nádržích o velikosti až do 100 ha, a to zejména v prvních letech po napuštění, kdy se vytváří velké množství zooplanktonu.

Popis: tělo je poměrně vysoké a ze stran zploštělé, podobně jako u sivena. Klínovitá hlava je kratší, čelisti jsou ozubené, koutky úst sahají až pod oko. Ploutve jsou normálně uspořádány a je přítomna tuková ploutvička. Zbarvení je dosti variabilní. Hřbet je modře či olivově zelený, boky stříbřité, břicho bílé. Středem těla probíhá podélný růžový či načervenalý pás, výrazný zejména u samců anebo jen u některých populací. Na hlavě, hřbetě, bocích a na hřbetní a ocasní ploutvi jsou rozmístěny poměrně hustě černé skvrny.

Biologie: je to druh, který snáší i teplejší vodu s dostatečným obsahem kyslíku. Pstruh duhový nemá nároky na úkryty a jako stanoviště mu vyhovuje volná klidná voda, zejména v nádržích, kde žije v menších hejnech. Je velmi žravý. V tekoucích vodách se živí hlavně larvami vodního hmyzu, náletem apod. V nádržích tvoří hlavní složku jeho potravy zooplankton a vodní měkkýši. Větší jedinci, zejména nad 30 cm, se živí i menšími rybkami. Pstruh duhový je krátkověkou rybou, dožívající se ve volné přírodě 3-6 roků. Ojediněle se dožívá až 10 let. Pokud má dostatek potravy, roste velmi rychle, zvláště ve stojatých vodách. V tekoucích vodách dorůstá v prvním roce života 6-12 cm délky těla, ve druhém roce 12-19 cm, ve třetím roce 18-25 cm, ve čtvrtém roce 21-30 cm, v pátém roce 25-35 cm. V nádržích roste rychleji. V našich vodách, zejména v nádržích, dorůstá velikosti až do 90 cm a hmotnosti okolo 6 kg. Pohlavně dospívá ve věku 1-3 let. Tření probíhá od konce března až do první poloviny května. K výtěru dochází v proudech, kde samice a v menší míře i samec vytloukají do štěrkopískového dna miskovitou prohlubeň, do níž jsou ukládány jikry. Vývoj oplozených jiker trvá v závislosti na teplotě vody 35-45 dní.

Význam: pstruh duhový je vedle kapra obecného hlavním druhem, který tvoří podstatnou část produkce konzumních ryb.

Lov: lov je podobný jako u pstruha obecného, přívlačí nebo muškováním. Při zaseknutí a zdolávání se pstruh duhový usilovně brání s typickými skoky vysoko nad hladinu. Má velmi kvalitní a chutné maso.
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.