sekavec písečný

SEKAVEC PÍSEČNÝ - Cobitis taenia
Řád: Máloostní (Cypriniformes), Čeleď: Sekavcovití (Cobitidae)

Rozšíření a výskyt: žije v potocích a řekách Evropy i asijské části Ruska. Chybí pouze v Irsku, Walesu, Skotsku, Norsku, severním Švédsku a Finsku. U nás se vyskytuje po celém území ve vhodném prostředí. Pro svůj skrytý způsob života však není tento druh příliš známý.

Popis: tělo je protáhlé, z boků včetně hlavy zploštělé. Okolo ústního otvoru je rozmístěno 6 vousků, 4 na horním okraji a 2 v koutcích úst. Pod okem je vztyčitelný kostěnný trn, jehož vrchol je rozdvojenný. Hřbetní strana těla je šedohnědá, s početnými drobnými tmavými skvrnami, boky a břišní část těla jsou bílé nebo nažloutlé. V podélné hřbetní linii je dále přítomno 12-20 okrouhlých šedohnědých skvrn. Na bocích při postranní čáře jsou další dvě podélné řady šedohnědých skvrn. V horní řadě jsou skvrny drobnější a většinou splývají, v dolní řadě jsou větší a jejich počet kolísá mezi 12-20. Na hřbetní a ocasní ploutvi jsou rozmístěny drobné hnědé skvrny ve 2-3 příčných řadách. Při základu ocasní ploutve, blíže k hřbetu, je umístěna větší černá nebo tmavošedá skvrna. Mezi hřbetní a ocasní ploutví není kožní kýl. Ve hřbetní ploutvi jsou 2-3 tvrdé a 6-7 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 2-3 tvrdé a 5-6 měkkých paprsků.

Biologie: obývá především stojaté a pomalu tekoucí mělké vody s písečným a vzácněji také balvanitým dnem. Zdržuje se trvale při dně, do něhož se zarývá a vysouvá obvykle jen hlavu a ocas. Za potravu mu slouží drobní bozobratlí živočichové dna. Je krátkověkou rybou, dožívá se 3-4 let. Roste velmi pomalu a dosahuje obvykle délky do 10 cm a hmotnosti do 50 g. V prvním roce života dorůstá velikosti 4,3-6,4 cm, ve druhém roce 7,2-9,3 cm, ve třetím roce 8,6-10,7 cm. Pohlavně dospívá ve stáří 2 let. Samci mají při bázi druhého paprsku na vnitřní (svrchní) straně prsní ploutve zduřeninu ve tvaru šupiny. Prsní ploutve jsou u samců užší než u samic. Tření probíhá v dubnu a květnu.

Význam: životními projevy i tvarem těla je to zajímavý druh, nemá však podstatný hospodářský význam.

Lov:
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.