síh severní

SÍH SEVERNÍ - Coregonus lavaretus
Řád: Lososovití (Salmoniformes), Čeleď: Lososovití (Salmonidae)

Rozšíření a výskyt: byl dovezen v roce 1882 do jihočeských rybníků z Polska. Síh severní se u nás běžně nazývá maréna a našel v rybnících dobré podmínky. Je přisazován i do některých údolních nádrží (Slapská, Jesenická, Lipenská).

Popis: štíhlé, protáhlé tělo je pokryté snadno odstranitelnými velkými šupinami. Hlava je malá s výrazným okem, štěrbinovitá ústa mají spodní postavení pod protáhlým rypcem. Tělo je bělavě stříbřité, v hlavové části zbarvené více do šeda. Hřbet je modrozelený. Okolo postranní čáry a v okolí řitního otvoru má tělo narůžovělý nádech. Ploutve jsou poměrně úzké, dlouhé a zbarvené šedě. Ve hřbetní ploutvi jsou 3-4 tvrdé a 8-11 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 3-4 tvrdé a 9-12 měkkých paprsků. Přítomnost tukové ploutvičky dokládá příslušnost marény do čeledi lososovitých ryb. V postranní čáře je 84-95 šupin. Nad postranní čárou je 10-12 a pod ní 8-10 šupin. Na prvním žaberním oblouku se vyskytuje 24-37 tyčinek, což je přesný rozlišovací znak marény od síha peledě, který má počet žaberních tyčinek vždy vyšší.

Biologie: tomuto druhu vyhovují nejvíce větší a hlubší rybníky v chladnějších oblastech Čech a Moravy, kam je přisazován jako vedlejší ryba k osádce kapra. Potrava je poměrně pestrá. Maréna se živí zooplanktonem, zejména menší jedinci, a také zoobentosem včetně larev hmyzu na dně i na vodních rostlinách. Její potravní spektrum se do značné míry shoduje s kaprem. Růst marény je poměrně rychlý a závisí na množství potravy. V prvním roce života dorůstá v průměru 23,3 cm a 113 g hmotnosti, ve druhém roce 29 cm a 600 g, ve třetím roce dosahuje 36,9 cm a 1,15 kg. V pátém roce života dosahuje při celkové délce 65 cm hmotnosti 3-3,5 kg. Může však dosáhnout i hmotnosti 5-7 kg. V posledních letech byl prokázán úspěšný výsledek přirozeného rozmnožování marény v našich podmínkách (údolní nádrž Lipno, rybníky na Českomoravské vrchovině). Jinak je chov a existence marény u nás závislá na umělém výtěru. Pohlavně dospívají samci již ve druhém roce a samice až ve třetím roce života. Samice dozrávají k výtěru v průběhu listopadu, kdy teplota vody poklesne na 4-6°C. Na 1 kg hmotnosti samic připadá 20-30 tisíc žlutě až oranžově zbarvených jiker o velikosti 1,8 až 2,2 mm. Inkubace jiker trvá 120-140 dní.

Význam: maréna je chována v našich rybnících jako významná vedlejší ryba společně s kaprem.

Lov: loví se na udici s jemným náčiním. Nástrahou bývají obvykle larvy hmyzu, bílých červů. Maso má velmi chutné a vynikající kvality. V uzené úpravě je maréna oceňována jako výtečná pochoutka.
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.