siven americký

SIVEN AMERICKÝ - Salvelinus fontinalis
Řád: Lososotvární (Salmoniformes), Čeleď: Lososovití (Salmonidae)

Rozšíření a výskyt: domovem tohoto druhu jsou severoamerická jezera, odkud byl do Evropy dovezen koncem minulého století s dalšími druhy ryb. U nás je rozšířen jen v některých potocích a řekách, vyskytuje se rovněž v horských jezerech, např. Černé jezero na Šumavě, Štrbské pleso v Tatrách aj. Vhodné podmínky nachází i v některých menších údolních nádržích.

Popis: tělo je vyšší než u pstruha obecného, ze stran zploštělé. Přítomnost tukové ploutvičky charakterizuje také tuto lososovitou rybu. Hlava má koncová, silně rozeklaná ústa s ozubenými čelistmi. Ústní dutina má černě zbarvenou výstelku. Šupiny jsou velmi drobné a hluboko zapuštěné v kůži, tělo je proto na pohmat hladké a kluzké. Siven je z našich lososovitých ryb nejpestřeji vybarven. Hřbet je olivový až modrozelený, mramorovaný, boky světlejší, břicho oranžové až načervenalé. Na bocích a často i na hřbetě jsou žluté, modré nebo karmínové skvrny. Tóny i zbarvení je různé u populací z různých vod a mění se i v průběhu roku. Prsní, břišní a řitní ploutve jsou načervenalé, lemované výrazným bílým a černým proužkem. Ve hřbetní ploutvi jsou 3-5 tvrdých a 8-10 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 3-5 tvrdých a 7-9 měkkých paprsků. V postranní čáře je 109-130 šupin, žaberních tyčinek je 11-22. Se pstruhem obecným se vzácně kříží a potomstvo je podle zbarvení nazýváno tygrovitá ryba.

Biologie: siven u nás vytváří ojedinělé samostatné populace v pramenných částech toků nebo v úsecích pod údolními nádržemi s poměrně chladnou vodou. Vyhovují mu i horská jezera a některé, zejména menší, údolní nádrže. Snáší též kyselé vody s nižší hodnotou ph. Daří se mu i v ostatních vodách, kde žije pstruh obecný, a v příznivých podmínkách se mu vyrovná rychlostí růstu. Zdržuje se v otevřené vodě a nepotřebuje proto tak členitý tok jako pstruh obecný. Hlavní složkou jeho potravy jsou především larvy vodního hmyzu, v nádržích i zooplankton, u větších jedinců se objevují v potravě i drobné rybky. Růst sivena je v příznivých podmínkách, zejména v nádržích, rychlý. V prvním roce života dorůstá 8-13 cm délky těla, ve druhém roce 11-22 cm, ve třetím roce 17-30 cm. Ulovení jedinci o délce 45-55 cm a 1,5-3,0 kg hmotnosti dokazují, že je schopen dorůstat i trofejních velikostí. Pohlavně dospívá ve stáří 2-3 roků, tření nastává v říjnu až listopadu. Vytírá se v proudivých úsecích se štěrkopískovým dnem a stejně jako pstruzi vytlouká do dna hnízdo, kam ukládá jikry. Vývoj jiker tvá při normálních teplotách vody v průměru okolo 100 dnů.

Význam: je cennou lososovitou rybou, která vhodně doplňuje rybí obsádku některých pstruhových vod a nádrží. Jeho širší využití pro intenzivní výrobu konzumních ryb je omezeno menší odolností proti chorobám.

Lov: loví se podobně jako pstruzi na umělou mušku nabo vláčením na třpytku či mrtvou rybku. Svým krásným zbarvením jistě překvapí a potěší jako úlovek každého rybáře. Má velmi chutné, často oranžově zbarvené maso.
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.