sumeček americký

SUMEČEK AMERICKÝ - Ameiurus nebulosus
Řád: Sumci (Siluriformes), Čeleď: Sumečkovití (Ictaluridae)

Rozšíření a výskyt: tento původně severoamerický druh byl do Evropy dovezen koncem minulého století. Sumeček americký byl u nás chován nejprve pouze v rybnících, postupně byl vysazován i do volných vod. V současné době se vyskytuje např. v polabských tůních, v odstavných ramenech řeky Moravy, hojný je také v tůních, jezerech a kanálech na jižním Slovensku.

Popis: má válcovité tělo, s nízkou a širokou hlavou. Na horní čelisti jsou 4 vousky, z nichž jeden pár je značně dlouhý. Na dolní čelisti jsou rovněž 4 vousky. Oči jsou poměrně malé. Sumeček má tukovou ploutvičku, umístěnou mezi hřbetní a ocasní ploutví. Řitní ploutev není tak široká a nesahá až k ocasní ploutvi, jako je tomu u sumce velkého. Tvrdé paprsky ve hřbetní a zejména v prsních ploutvích jsou nebezpečně ostré a pichlavé. Ve hřbetní ploutvi je 1 tvrdý a 6 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 3 tvrdé a 17-24 paprsků měkkých. V břišních ploutvích je 8 paprsků a v prsních ploutvích 1 tvrdý paprsek a 8 měkkých. Hřbet je zbarven tmavozeleně, až do hněda, boky jsou světlejší, břicho je nažloutlé až bělavé.

Biologie: nejlépe mu vyhovují stojaté zarostlé vody s bahnitým dnem, jako jsou tůně a odstavená ramena. Snáší velmi dobře nízké stavy kyslíku ve vodě. Žije při dně, menší jedinci se živí zooplanktonem, větší potom larvami pakomárů a jiného vodního hmyzu. V jeho potravě se objevují také rostlinné složky. Sumeček americký je krátkověká ryba, dožívající se 3-6 let. Roste poměrně pomalu. V prvním roce života dosahuje délky těla 6-10 cm, ve druhém roce 11-16 cm, ve třetím roce 15-21 cm, ve čtvrtém roce 17-25 cm, v pátém roce 20-30 cm. Největší jedinci mohou u nás ojediněle dorůstat délky 35 cm a hmotnosti 0,6 kg. Pohlavně dospívá ve 2.-3.roce života a tře se koncem dubna a v květnu. Staví si hnízdo na písčitém dně, kam samice ukládá jikry. Oplozené jikry a vykulený plůdek samec ochraňuje.

Význam: v našich vodách nemá sumeček americký větší význam. Původně se choval v rybnících, ale v současné intenzivní rybníkářské výrobě již nenašel uplatnění.

Lov: je loven na udici, zejména na žížalu. Zabere však i na těsto jako kapr obecný. Má poměrně chutné maso.
Zpět na stránku Atlas ryb

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.