Zpět na HLAVNÍ STRANU

Rožmberk nad Vltavou
Freistadt (A) Komařice Weitra (Vitoraz) (A) Slavkov Vítkův Hrádek Ostrolovský Újezd
Freistadt je zachovalý městský celek s opevněním, pravidelným náměstím a zámkem ze 16. století, kde je dnes okresní muzeum. Příkop je upraven jako park. Farní kostel na náměstí je gotický s pozoruhodnou klenbou a barokní věží z roku 1737. Na náměstí a v přilehlých ulicích je řada historických domů s gotickými, renesančními a barokními prvky. Komařický zámek je v jádře gotickou tvrzí, jejíž přestavbou v letech 1565 až 1566 vzniklo dnešní renesanční sídlo. Tehdy Komařice patřily Kořenským z Terešova. Zámek v roce 1598 vyhořel a v roce 1621 zde opět hořelo (do stavby uhodil blesk). Kořenští zpustlý zámek raději prodali vyšebrodskému klášteru; stalo se tak roku 1623. V minulém století sloužil různým podnikům a institucím např. jako sklady, byla zde však také škola, byty či pohostinství. V restituci byl zámek navrácen rodině Chalušově. Renesanční zámek Weitra (Vitoraz) vybudovaný koncem 16.století na základech středověkého hradu na řece Lužnici. Zámek chránící celní a pivovarské město je proslulý svým nádherným nádvořím s klasickými třípatrovými arkádami v italském stylu. Tvrz Slavkov se nachází 7 km jihozápadním směrem od města Českého Krumlova. Slavkov vznikl z vlastního jména majitele, má význam Slávkův dvůr. Slavkovská tvrz je jednou z mála staveb, kde se zachoval původní vztah jednotlivých složek venkovského šlechtického sídla. Nejdůležitější stavbou zemanského sídla byla čtvercová věž, která má dnes kromě přízemí ještě dvě patra a zděnou část pod střechou. V roce 1791 byla přestavěna ve zvonici a opatřena hodinami. Na západní straně sousedí s věží obytné stavení. Zřícenina nejvýše položeného hradu v Čechách se nachází na Svatotomášském pohoří při staré zemské hranici v nadmořské výšce 1053 metrů, kudy prochází hlavní evropské rozvodí. Hrad Vítkův Hrádek byl založen v polovině 13. století Vítkem z Krumlova jako správní a obranné středisko nově osídlené oblasti. Pro svoji zdaleka viditelnou polohu na nezalesněném hraničním hřebeni a bohatou historii se stal Vítkův Hrádek romantickým inspiračním zdrojem malířů a spisovatelů. Ostrolovský Újezd se nachází 15 km od Českých Budějovic. Nejstarší osudy Ostrolovského Újezda (původně Újezdce), kde stával jižně od vsi na návrší nad říčkou Stropnicí ve 14. stol. hrad, nejsou známé. Od roku 1594 se hrad uvádí jako zbořený. Krátce před rokem 1569 koupil Újezdec Kryštof Kořenský z Terešova a vystavěl si v Újezdci renezanční tvrz.
Cuknštejn Kašperk Římov Tichá Nové Hrady Helfenburk
Tvrz Cuknštejn se tyčí v téměř původní podobě asi 3 km jihozápadně od Nových Hradů v Novohradských horách nad východní částí parku Terčino údolí ve výšce 552 m nad mořem. Patří k nejzachovalejším a nejzajímavějším památkám svého druhu v jižních Čechách. Hrad Kašperk byl vybudován na severozápadním výběžku hory Ždánova, 3 km severně od Kašperských Hor v nadmořské výšce 886 m.
          Nechal jej založit v roce 1356 český král a římský císař Karel IV. Důvody k založení tohoto stážního hradu byly: potřeba zajistit ostrahu zemské hranice se sousedním Bavorskem, ochrana zlatonosné oblasti Kašperských Hor a zajištění bezpečnosti na nově zřízené obchodní komunikaci zvané Zlatá stezka. Ta spojovala Čechy s Bavorskem a dále s vyspělými oblastmi západní Evropy. Původní tvrz, nynější zámeček, pochází patrně již z 10.století. První písemná zmínka je z roku 1395, kdy je uváděna tvrz Hřimov. Jakýsi zeman Pelhřim, zkráceně Hřim ji vybudoval na příkrém svahu nad řekou. V roce 1685 byla tvrz jezuity z Českého Krumlova přestavěna na barokní zámek. Tvrz Tichá leží asi 5 km jihovýchodně od Dolního Dvořiště ve stejnojmenné vsi. Tvrz patřila od roku 1360 k hradu Velešínu a v roce 1387 přešla do majetku Rožmberků. Ti měli tvrz i stejnojmennou ves v držení až do vymření rodu v roce 1611. Koncem 17. a počátkem 18. století tvrz několikrát vyhořela. Vždy byla obnovena a v roce 1789 přeměněna na pivovar, který byl v polovině 19. století zrušen. Začátkem 19. století byla na východním okraji města Nové Hrady zahájena stavba zámku, který měl nahradit již zastaralé a nevyhovující sídlo. Byl postaven podle plánů hlavního architekta Franze Werschafelda v empírovém stylu podle francouzského vzoru. Zámek byl v době svého vzniku velmi dovedně zakomponován do přírodního okolí. Z jižní stany na něj navazovala tzv. Jánská louka, severní průčelí je obráceno do rozsáhlého zámeckého parku s jezírkem. Hrad Helfenburk se nachází asi 7 km západním směrem od městečka Bavorov. Dobře zachovalá zřícenina tyčící se na skalnatém útesu ve výšce kolem 680 m nad mořem s nádherným rozhledem do okolí dominuje celému jihovýchodnímu Pošumaví.
Velešín Nové Hrady Dub Hluboká nad Vltavou Rožmberk nad Vltavou Žumberk
Zřícenina hradu Velešín se nachází na pravém břehu Malše asi 1,5 km východně od centra stejnojmenného městečka. Hrad Velešín byl založen ve 13 století zřejmě Přemyslem Otakarem II. Od roku 1387 byl i s nedalekým stejnojmenným městečkem v majetku Rožmberků. O sto let později byl opuštěn a rychle se změnil ve zříceninu. Gotický hrad Nové Hrady byl postaven na skalnatém výběžku s mohutným příkopem a dvěma branami s padacími mosty, obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem v první polovině 13.století. Hrad měl chránit Českou stezku (vitorazskou) z Čech (Doudleb přes Trhové Sviny a Žár) do Rakouska (Waitry). Novogotický zámek se nachází ve vsi Dub, asi 10 km severně od Prachatic. Zámek je patrová čtyřkřídlá stavba se vstupní věží a malým nádvořím, obehnaná zdí s cimbuřím. Budovu zámku obklopuje park s exotickými dřevinami. Hluboká nad Vltavou-novogotický zámek zasazený v anglickém parku asi 10 km od Českých Budějovic. Hrad Rožmberk je jedním z nejstarších hradů v jižních Čechách. Tyčí se na vysokém skalním ostrohu obtékaném řekou Vltavou ve výšce 540 m nad mořem nad stejnojmennou obcí 18 km jižně od Českého Krumlova. Tvrz Žumberk se nachází ve stejnojmenné obci nad údolíčkem Svinenského potoka 7 km jihovýchodně od Trhových Svin ve výšce 500 m nad mořem. První doložené zprávy o tvrzi pocházejí ze 13. století. Je jednou ze tří dochovalých opevněných vesnic v Evropě.
Louzek Český Krumlov Dívčí Kámen Pořešín Červená Lhota Kratochvíle
Hrad Louzek byl vystavěn asi na přelomu 13. a 14. století na ostrohu mezi řekou Malší a potokem, kdysi zvaným Katzbach, na ochranu staré zemské stezky vedoucí z Budějovic do Rakous. Leží asi 3 km jižně od města Kaplice ve výšce 650 m nad mořem. Pod táhlým hřebenem Blanského lesa s horou Kletí a v hluboké kotlině horního toku Vltavy se skrývá město Český Krumlov, svědek dávné minulosti, nad kterým se na vltavském ostrohu tyčí středověký hrad. Zříceninu hradu Dívčí Kámen najdete na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy mezi městy České Budějovice a Český Krumlov. Zřícenina hradu Pořešín stojí na strmém skalnatém ostrohu nad řekou Malší asi 0,5 km od stejnojmenné vsi na Českokrumlovsku v Jihočeském kraji. Červená Lhota je známý renesanční vodní zámek ve východní části jižních Čech na severu Jindřichohradecka. Zámek je umístěn na skále, která se přehrazením údolí a zvednutím hladiny vody stala ostrůvkem na zámeckém rybníku. Zámek tvoří uzavřená čtyřkřídlá dispozice kolem čtvercového nádvoří. Nad vjezdem je umístěna věž. K zámku vede přístupová cesta přes kamenný most. Na zámku se točilo i několik pohádek. Na bažinatém terénu v blízkosti Krčínem přestavěné tvrze Leptáč dal z příkazu Viléma z Rožmberka založit v roce 1583 rožmberský stavitel B. Maggi z Arogna lovecký letohrádek, určený ke kratochvílím posledního rožmberského vladaře. Zámek typu italské předměstské vily byl obklopen vodním příkopem a  uzavřen obdélnou ohradní zdí se vstupním traktem, prostoupenou izolovanými domky  a zámeckou kaplí. Bohatá malířská a štuková výzdoba interiérů vychází z loveckých motivů a výjevů z římských dějin.


Copyright © 2010-2012 Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.