Zpět na HLAVNÍ STRANU                     Zpět na MĚSTA A OBCE                     MĚSTA A OBCE ČESKÉ REPUBLIKY

Hodňov
x x Temelín Střížov Jedovary Dolní Bukovsko
Temelín Střížov je obec ležící v okrese České Budějovice v nadmořské výšce 494 m nad mořem, zhruba 10 km jjv. od Českých Budějovic, ve zdaleka patrné poloze na návrší nad pravým břehem říčky Stropnice. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1263. Jedovary je malá vesnice, část města Trhové Sviny v okrese České Budějovice. Nachází se asi 5,5 km na severozápad od Trhových Svinů. Původ názvu je nejasný. První písemná zmínka je z roku 1371. Od 16. století patřila vesnice ke statku Ostrolovského Újezda a v roce 1692 připadly královskému městu Budějovice. Od roku 1850 do 1935 patřily Jedovary pod Ostrolovský Újezd, následně až do roku 1943 byly samostatnou obcí. Cihelna v Dolním Bukovsku.
Soběnov Omlenička Svatý Jan nad Malší Blansko Holkov Sedlo
Soběnov je obec ležící v malebné krajině na úpatí vrchu Kohout (870 m n.m.) nejvyššího vrcholu přírodního parku Soběnovská vrchovina, lidově zvaného Slepičí hory. Obec leží asi šest kilometrů od Kaplice. Obec Omlenička leží asi 3 km západně od Kaplice, v nadmořské výšce 668 metrů, v zajímavé krajině podhorského rázu. První písemná zmínka o obci je z roku 1358. Historickou památkou je kostel sv. Jana Nepomuckého a gotická tvrz, vystavěna ve druhé polovině 14.století. Obec v okrese České Budějovice asi 10 km severně od Kaplice a asi 5 km východně od Velešína. Rozprostírá se na návrší, zvaném Ločenická hora nad řekou Malší v nadmořské výšce 614 m a umožňuje pěkný výhled do okolí. Vesnice asi 2 km na východ od Kaplice. Historickou památkou je kostel sv. Jiří, postaven roku 1359. V roce 1735 byl gotický kostel barokně přestavěn a upraven. Vedle kostela byla roku 1857 postavena rozlehlá fara a školní budova roku 1858. Holkov je malá vesnice, nachází se asi 1,5 km na sever od Velešína. Prochází tudy železniční trať České Budějovice - Summerau a silnice E55. Osada leží na trase bývalé koněspřežné dráhy. Sedlo je malá vesnice, část obce Komařice v okrese České Budějovice. Nachází se asi 2,5 km na jih od Komařic.
Polná na Šumavě Pelejovice Mojné Neplachov Světlík Černýšovice
Osada Polná na Šumavě leží pod Polenským vrchem (830 m) na potoce Polečnici ve Vojenském výcvikovém prostoru Boletice, 9,5 km od Horní Plané. Na zrušeném hřbitově stojí pozdně gotický kostel sv. Martina. U osady je 11 keltských mohyl. Pelejovice jsou malou vesničkou mezi Neplachovem a Dolním Bukovskem. Název osady pochází z jména Pelej, poprvé je písemně připomínána v roce 1423, kdy náležela k třeboňskému panství, jehož součástí byla až do zániku patrimoniální správy v polovině 19.století. Poté byla sloučena se sousedními Sedlíkovicemi, v 70.letech 19.století se osamostatnila a v současné době je osadou obce Dolní Bukovsko. K památkám v obci náleží typické blatské statky a návesní kaple sv. Jana Křtitele z konce 19.století. Mojné se nachází na zvlněné plošině nad Jíleckým potokem 7 km východně od Českého Krumlova v nadmořské výšce 550 m nad mořem. První zmínky o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1315. Ve vsi se nachází lidové statky se zdobenými fasádami, trojúhelníkovými štíty a vjezdovými branami. Obec Neplachov se nachází na silničním tahu E 55 a na hlavní železniční trati z Č. Budějovic do Prahy necelých 10 km jihozápadně od Veselí nad Lužnicí a 20 km severovýchodně od Českých Budějovic v nadmořské výšce 433 m nad mořem. Dominantou obce je kaple sv.Václava. Světlík leží ve výšce 776 m nad mořem na mírně svažité planině nad mělkým údolím Strážného potoka v Šumavském podhůří 8 km od Frymburka. První zmínka v roce 1258, kdy byla připomínána jako trhová ves. Dominantou obce je kostel sv.Jakuba Většího, založený v polovině 13.století. Obec Černýšovice leží v malebné krajině jižních Čech nedaleko lázeňského města Bechyně ve výšce 400 m nad mořem. Černýšovice nalézají své počátky již v roce 1390, kdy byly založeny. Jejich zakladatelem byl údajně Jan Černejš, procházející světem, se usadil na pravém břehu Všechlapského potoka, kde zůstal z důvodu blízkého zdroje pitné vody a krásné okolní krajiny.
Zálší Rožmitál na Šumavě Římov Horní Planá České Budějovice Skřidla
Obec Zálší leží v Jihočeském kraji a nachází na západní hranici bývalého okresu Tábor. První zmínka o obci je roku 1347. V minulosti byla majetkem několika rodů. Mnoho zdejších domů je kulturní památkou, jelikož jejich stavební sloh patří do období selského baroka, které neodmyslitelně patří do této malebné krajiny Borkovických blat. Rožmitál na Šumavě se rozkládá asi 14 km jižně od Českého Krumlova a 10 km jihozápadně od města Kaplice. Byl založen v polovině 13.století Vítkovcem Vokem v souvislosti s budováním hradu Rožmberku nad Vltavou. První zmínka o Rožmitálu pochází z roku 1259, kdy Vok z Rožmberka věnoval podací právo k farnímu kostelu v nové osadě právě založenému cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě. Rožmitál byl zakládán s cílem, aby se stal tržní osadou pro hrad Rožmberk. Římov je obec ležící asi 14 km jižně od Českých Budějovic v nadmořské výšce 480 m.  V obci se nachází poutní kostel Svatého Ducha, Loreta (Svatá chýše) a železniční muzeum Roubenka, v okolí obce je křížová cesta a vodní nádrž Římov. Horní Planá je město ležící na Šumavě na severním (levém) břehu vodní nádrže Lipno. První písemná zmínka je z roku 1332. Původně majetek kláštera Zlatá Koruna, na městečko povýšena v roce 1349. Za husitských válek se dostala podobně jako jiné klášterní poddanské vesnice k panství Český Krumlov a zůstala u něho až do zrušení poddanství. České Budějovice jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. Žije zde téměř 100 000 obyvatel. Leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltava a Malše a nachází se v nich řada historických památek a muzeí. Město nechal založit český král Přemysl Otakar II. v roce 1265. Skřidla je malá vesnice, část města Velešín v okrese Český Krumlov. Nachází se asi 2 km na západ od Velešína.
Dolní Dvořiště Hodňov Černá v Pošumaví Zátoň Jistebník Boletice
Obec Dolní Dvořiště je známá především jedním z nejdůležitějších hraničních přechodů mezi ČR a Rakouskem. Leží na rozhraní mezi Šumavou a Novohradskými horami. Střed obce je vzdálen 28 km jižně od Českého Krumlova. Dolní Dvořiště je poprvé připomínáno v roce 1279, jako městečko na zemské stezce z Čech do Rakouska. Bylo založeno pány z Rožmberka někdy ve 13. století. Mezi nejvýznamnější památky patří kostel sv.Jiljí. Hodňov je malá vesnice, část města Horní Planá v okrese Český Krumlov. Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Horní Plané. Prochází tudy železniční trať České Budějovice-Černý Kříž-Volary/Nové Údolí. Obec Černá v Pošumaví se nachází v okrese Český Krumlov, na levém břehu Lipenské přehrady zhruba 18 km jihozápadně od Českého Krumlova. První písemná zmínka o obci pochází z 2. března 1268, kdy bylo jméno obce Na Hizowe (Na Hirzově, německy Hirschau) uvedeno na darovací listině krále Přemysla Otakara II. jeho purkrabímu Hirzovi. Zátoň je malou obcí mezi Českým Krumlovem a obcí Rožmberk na horním Povltaví. Je pověstná svým klidem, řekou Vltavou, ale i krásným kostelíkem svatého Jana Křtitele, který je dominantou nad řekou v oblasti soutoku Sušského potoka a řeky Vltavy. Kostelík postavený v pozdně gotickém slohu je zřejmě nejstarším svatostánkem v Jižních Čechách. Jistebník-malá vesnička u Zátoně. Kostel sv. Mikuláše leží asi 10 km západně od Českého Krumlova. Nachází se v obci Boletice, která patří do Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Kostel sv. Mikuláše jehož původ se klade na konec 12.století, je považován za nejstarší památku jižních Čech. Stojí uprostřed zdevastovaného hřbitova na výšině zvané Olymp, jihovýchodním směrem od vlastní, dnes už neexistující vesnice.
Přední Výtoň Cetviny Větřní Svatý Tomáš Dobrá Voda u ČB Želnava
Obec Přední Výtoň se nachází v okrese Český Krumlov, na pravém břehu vodní nádrže Lipno v nadmořské výšce 731 m. Její území sahá až po státní hranici s Rakouskem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377.  Obec se může pochlubit pozdně gotickým kostelem sv. Filipa a Jakuba. Cetviny jsou bývalý městys ležící v katastru obce Dolní Dvořiště, ve kterém ještě bezprostředně po skončení 2. světové války žilo více než 500 převážně německých obyvatel ve 120 domech. Po vynuceném odchodu německého obyvatelstva městys upadal a v 50. letech byl téměř úplně zlikvidován. Zbořeny nebyly pouze kostel, kašna, celnice a dva domy upravené pro potřeby jednotky pohraniční stráže. První písemná zmínka o obci Větřní je z roku 1347. Nejstarší doklad o existenci Větřní z roku 1347 je spojen, jako ostatně celé starší větřínské dějiny, se jménem Višně z Větřní. Dne 7. září 1347 dal Petr z Rožmberka svému komořímu Višňovi do dědičného nájmu dvůr Větřní. V této době nebyl větřínský statek ještě plnoprávně v majetku Višňů, kteří se podle něho začali psát z Větřní. Svatý Tomáš je malá vesnička ležící pod hradem Vítkův Kámen na pravém břehu Lipenské přehrady, jihozápadně od obce Frýdava. Dominantou obce je gotický kostel sv. Tomáše (dříve Božího těla) z 1. poloviny 14. století (sakristie je údajně částí románského kostela z roku 1252). Dobrá Voda u Českých Budějovic leží asi 4 km od centra Českých Budějovic, při hranicích místní části Suché Vrbné. K místnímu poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné od barokního architekta K. I. Dientzenhofera se každoročně o Velikonocích konají poutě. Od poloviny 16. století se na území obce těžil křemen obsahující pyrit a arsenopyrit, doprovázený ryzím zlatem. Výskyt rud měl vliv na složení vody, vytékající ze skal. Její léčivé účinky byly brzy poznány a daly místu pojmenování a poutní tradici. Obec Želnava leží v údolí Vltavy pod Želnavským vrchem, při horním okraji vodní nádrže Lipno. K významným stavbám obce patří původně gotický kostel sv. Jakuba ze 14. století.
Hořice na Šumavě Pohorská Ves Rychnov nad Malší Doudleby a Straňany Svatý Kámen Kájov
Obec Hořice na Šumavě leží asi 12 km jihozápadně od Českého Krumlova při toku říčky Polečnice v nadmořské výšce 679 m. Počátky obce se datují rokem 1272, kdy byly usedlosti v majetku pánů z Kosové Hory. Později se staly majetkem jedné větve Rožmberků a tito je r. 1290 prodali cisterciánskému klášteru ve Vyšším Brodě. Dominantou Hořic je kostel sv. Kateřiny z poloviny 13. století. Původně-Terčina vesnička u Lužického dvora-byla založena v roce 1769 Janem Buquoyem na počest své manželky hraběnky Terezie s níž se oženil roku 1765. V padesátých letech 20. století byla přejmenována z Terčí na Pohorskou Ves. Obec Rychnov nad Malší leží asi 2,5 km severovýchodně od Dolní Dvořiště v okrese Český Krumlov v nadmořské výšce 575 m. Její historie sahá do 14. století. Nejznámější památkou je kostel svatého Ondřeje. Tato původně gotická stavba byla přestavěna počátkem 18. století. Doudleby jsou obec ležící v okrese České Budějovice, necelých 10 km jižně od Českých Budějovic, v místech, kde řeka Malše zaklesnutým meandrem vytváří výrazný, k západu vybíhající ostroh. Obec tvoří dvě části, vlastní Doudleby na pravobřežním ostrohu, obtékaném Malší, a proti nim na levém břehu Straňany. Od nepaměti oblast Doudleb obývali Slované z kmene Doudlebů, kteří zde zanechali hradiště. První psaná zmínka o doudlebském hradišti se vyskytuje v Kosmově Kronice české z počátku 12. století. Jihovýchodně od Dolního Dvořiště a jižně od Rychnova nad Malší leží osada Svatý Kámen. Významnou církevní památkou  je kostel u Svatého kamene. Tento barokní poutní chrám zasvěcený Panně Marii Sněžné byl postaven v období 1653 - 1701 a obnoven v letech 1907 a 1991. Kájov je obec ležící 4 km na západ od Českého Krumlova. Má asi 1200 obyvatel a je hojně navštěvovaným mariánským poutním místem, jedním z nejstarších v Čechách. Jeho významu odpovídá ojedinělý komplex tvořený kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kaplí Úmrtí Panny Marie, farou a hospicem, který byl v roce 1995 prohlášen za národní kulturní památku.
Šejby Plešovice Štěkře Záluží u Čertyně Borovnice Hosín
Šejby je část obce Horní Stropnice, v okrese České Budějovice. Leží v blízkosti rakouské hranice, na úzké silnici vedoucí z Horní Stropnice do rakouské obce Harbach. Vesnice vznikla ve 12. století u dvoru sedláka Šejby. Postupně převažovalo německé obyvatelstvo, které obci říkalo Scheiben. Velké zemědělské usedlosti i chalupy jsou postavené na svazích, nad údolím, kterým protéká potok, který tvoří jeden z prvních přítoků řeky Stropnice. Plešovice leží severně od Českého Krumlova, asi 1,5 km na severozápad od Zlaté Koruny. Obec Štěkře se nachází 7 km severovýchodním směrem od města Český Krumlov. Jméno vesnice s tvrzí Štěkře je odvozeno od příjmení Štekr (dřevorubec), znamená to tedy, že se jednalo o Štekrovu ves. Budovy tvrze jsou mimořádně hodnotnou ukázkou renesanční architektury ze 16. a 17. století. Prvním známým majitelem tvrze a vsi Štěkře byl Menhart ze Štěkře, uváděný v pramenech z roku 1336. Záluží je malá vesnice v okrese Český Krumlov. Nachází se asi 2,5 km na severozápad od Dolního Třebonína. Borovnice je malá vesnička na náhorní plošině nad Malší ležící necelých 8 km jihovýchodně od Českých Budějovic. V písemných pramenech se ves připomíná k roku 1383. Na sklonku 14. a v průběhu 15. století byla v držení vladyk z Borovnice erbu hřebla, později se stala součástí krumlovského panství Rožmberků. Hosín je obec v Jihočeském kraji, ležící 7 km severně od Českých Budějovic. První písemná zmínka o vsi, pochází z roku 1330. Hosín po staletí náležel k původně královskému panství Hluboká, jehož posledními feudálními držiteli byli od roku 1661 Schwarzenbergové. Po zrušení poddanství je Hosín od roku 1850 až podnes samostatnou obcí. Neodmyslitelně k obci patří od Českých Budějovic zdaleka viditelná silueta novorománského kostela svatého Petra a Pavla z let 1899 až 1900.
Heřmaň Plavnice Plav Černice Čertyně Kamenný Újezd
Heřmaň je vesnička na kopci nad Malší, nachází se zhruba 7 km jjv. od Českých Budějovic. První písemná zmínka o obci je z roku 1400, oficiálně byla obec založena roku 1787. Plavnice je malou osadou u Kamenného Újezda. Jde o panský dvůr, kde byl za Jakuba Krčína postaven pivovar, opodál pak ovčín. Pivovar po přestavbách byl v provozu do roku 1927, od té doby se rozpadá. Obec Plav leží jižně od Českých Budějovic a rozkládá se po obou březích řeky Malše v nadméřské výšce 409 m. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1262, kdy ji Vok z Rožmberka v závěti odkázal cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě. Roku 1273 ji klášter směnil s králem Přemyslem Otakarem II. za Němčice, za následujícího panovníka Václava II. se v roce 1292 Plav opět vrátil do držení vyšebrodského kláštera, v němž pak zůstal po celá staletí až do zrušení poddanství. Černice je malá, ale starobylá vesnička v údolí, ležící 2 km jižně od Zlaté Koruny v nadmořské výšce 513 m. Její kostel, který je jedním z nejstarších v regionu, je dobře vidět z okolních kopců. Původně románský nebo raně gotický kostel sv. Máří Magdalény, goticky přestavěný v letech 1483-1491. První písemná zmínka o obci je ale z roku 1315, kdy ji Bavor ze Strakonic daroval klášteru Zlatá Koruna za to, že v klášteře bude moci být pohřben. Čertyně je malá vesnice v okrese Český Krumlov. Nachází se asi 3 km na severozápad od Dolního Třebonína a je nejvzdálenější vesnicí od civilizace v této oblasti. Kamenný Újezd je obec, ležící 9 km od Českých Budějovic. První písemný doklad o existenci obce je z roku 1263. Kostel Všech svatých byl postavený z kamene, proto součástí původního názvu obce Újezd se stalo Kamenný.
Zlatá Koruna Rychnov u Nových Hradů Horní Stropnice Sobětice Slavče Ktiš
Obec nazvaná podle původního gotického cisterciáckého kláštera byla založena nad meandrem Vltavy Přemyslem Otakarem II v roce 1263. Obec se nachází v Chráněné krajinné oblasti Blanský les na úpatí hory Kleť mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi. Rychnov u Nových Hradů se nachází v podhůří Novohradských hor v nadmořské výšce 585 m. Dominantou obce je gotický dvoulodní kostel z 12. století, zasvěcený svatému Jiljí. Osídlení je písemně datováno od roku 1261. Obec Horní Stropnice leží na toku říčky Stropnice, asi 12 km jihovýchodně od města Trhové Sviny a 5 km jihozápadně od Nových Hradů v okrese České Budějovice v nadmořské výšce 543 m. První zmínky o obci pocházejí již z roku 1259. Významnou památkou je zdejší kostel svatého Mikuláše postavený v první polovině 13. století. Původní hodnotná románská stavba byla kolem roku 1500 pozdně goticky přestavěna. Sobětice je malá vesnice, která se nachází asi 2,5 km na jihovýchod od Žimutic v okrese České Budějovice. Poprvé je ves připomínána k roku 1368. Název získala podle osobního jména Sobat. V historických středověkých pramenech se často vyskytuje rytířský rod ze Sobětic.  Obec si zachovala původní zemědělský ráz s několika původními usedlostmi. Obec Slavče se nachází v nadmořské výšce 568 metrů nedaleko města Trhové Sviny. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1394. Mezi významné pamětihodnosti patří novogotický kostel svatého Filipa a Jakuba z let 1903 až 1906. Obec Ktiš se nachází v okrese Prachatice v nadmořské výšce 762 m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1310. Hlavní budovou je kostel sv.Bartoloměje ze začátku 14.století.
Besednice Horní Bukovsko Kondrač Chvalšiny Bzí Věžovatá Pláně
Městys Besednice se nachází v líbezné krajině na pomezí okresů Český Krumlov a České Budějovice, na severním úpatí Soběnovské vrchoviny, lidově zvané Slepičí hory. Mezi významné památkové objekty patří kostel sv. Prokopa a opravená návesní kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého. Horní Bukovsko je místní část městyse Dolního Bukovska. Zdejší fara je uváděna již ve 14. století, kdy k ní patřily vesnice Zálší, Mažice, Klečata a Skrblov. Ve středu osady stojí kostel sv. Štěpána, původně gotický ze 14. století, barokně přestavěný v roce 1670, naposledy upravován v 18. století. Kondrač je zajímavá vesnice pod Slepičími horami. Nachází se asi 1,5 km na západ od Kamenné v okrese České Budějovice. Vesnice je dlouhá, rozložená kolem cesty a potoka a nemá žádnou náves. Je typickým příkladem údolní lánové vsi, které se v jižních Čechách vyskytují málo. Obec Chvalšiny leží v příjemné krajině pod Blanským lesem asi 9 km severozápadně od města Český Krumlov v nadmořské výšce 673 m. První zmínky o vsi pocházejí z roku 1263. Tehdy Chvalšiny věnoval Přemysl Otakar II. právě založenému klášteru ve Zlaté Koruně. Významnou památkou Chvalšin je kostel svaté Máří Magdaleny. Obec Bzí leží asi 3 km od Dolního Bukovska. První zmínka pochází z roku 1345. Tehdy již tu byla tvrz. Ta byla přestavěna na barokní zámek v roce 1651. V době, kdy byl zámek ještě zachovalým objektem, byly v něm natáčeny filmy Zlatí úhoři a Svatba upírů. Obec Věžovatá Pláně se nachází asi 12 km od Českého Krumlova.  Obec se nachází na úpatí vrchoviny Poluška, oddělující údolí Vltavy a Malše. První zmínka v historických pramenech je z roku 1366. V roce 1785 byla v místě zřízena fara a postaven kostel svaté Anny.


Copyright © 2010-2012 Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.