Čečetka zimní (Carduelis flammea)

© 2011 Ing. Jaroslav Dvořák