Zpět na HLAVNÍ STRANU

Rožmberk 2014       Rožmberk 2013      

RYBNÍK ROŽMBERK

Rybník Rožmberk je rozlohou největší rybník v České republice. Nachází se v okrese Jindřichův Hradec přibližně 6 km severně od města Třeboň. Délka hráze je 2430 m, šířka u paty 55 m, v koruně 13,5 m a výška 11,5 m. Rozloha vodní plochy činí 489 ha. Katastrální výměra činí 677 ha. Objem zadržené vody 6,2 mil. Maximální hloubka dosahuje 6,2 m. Leží v nadmořské výšce 427 m.
Přítoky rybníka jsou řeka Lužnice, potok od rybníka Hodějovského a Nového u Smitky na severovýchodě. Dále jsou to dva přítoky z rybníku Vítek, Prostřední stoka přitékající z Mokrých luk u Třeboně a přívod ze Zlaté stoky, který má hlavní význam při výlovech.
Rybník byl navržen rožmberským regentem Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan a postaven v letech 1584 až 1590. Stavbu provádělo 800 lidí, kteří přemístili 750 000 m3 zeminy. Nutnost stavby tohoto vodního díla také podpořila velká povodeň, která 20. 8. 1544 z jihu Čech dorazila až do Prahy. Založení rybníka v těchto místech zamýšlel již Štěpánek Netolický, ale kvůli velkým nákladům a nebezpečí dílo nemohl realizovat. Žádná hráz by neodolala velké povodni z řeky Lužnice. Věděl to i Krčín. Proto současně stavěl Novou řeku, aby odváděla velkou vodu do povodí Nežárky a chrání tak rybník Rožmberk před velkou vodou.

ROŽMBERK (10.10.-12.10.2014)      
PODZIMNÍ VÝLOV NA RYBNÍKU ROŽMBERK

Zpět na HLAVNÍ STRANU

Rožmberk 2014       Rožmberk_2013      

ROŽMBERK (11.10.-13.10.2013)      
PODZIMNÍ VÝLOV NA RYBNÍKU ROŽMBERK

Rožmberk 2014       Rožmberk_2013      

Zpět na HLAVNÍ STRANU


Copyright © 2013 - 2014 Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.