Výkolejka, Holkov, foceno: 29.03.2016 Vodní jeřáb na doplňování vody do tendrů parních lokomotiv Vodní jeřáb na doplňování vody do tendrů parních lokomotiv Vodní jeřáb na doplňování vody do tendrů parních lokomotiv Vodní jeřáb na doplňování vody do tendrů parních lokomotiv Trať klesá - sklonovník
Přejezd, Dolní Svince Železniční semafor Informační tabule Výhybka Rychlostník Rychlostník
Návěsť - vlak se blíží k zastávce Návěsť Posun zakázán Konec nástupiště Trať stoupá Trať klesá - sklonovník
Návěst pro elektrický provoz Koleje Informační tabule Informační tabule Návěst pro elektrický provoz Výhybka
Výhybka Rychlostník Návěst Předvěst Předvěst Návěst
Přejezd, Borovany Návěst, Holkov Výkolejka Výhybka Semafor Výhybka
Zpět na HLAVNÍ STRANA


Copyright © 2013 - 2014 Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.