Elektrické lokomotivy na převážné většině tratích vytlačily lokomotivy dieselové a parní. Důvody byly především ekonomické a ekologické. V současné době se můžeme setkat s celou řadou různých typů elektrických lokomotiv, které se liší napájecí soustavou, typem motoru a regulací jeho pohonu, hmotností, výkonem, převodem, provozními podmínkami apod.
Podle řadového označení každé lokomotivy je možné určit typ napájecí soustavy. Stejnosměrné lokomotivy mají označení začínající číslici 1, střídavé lokomotivy jsou identifikovány číslicí 2, vícesystémové lokomotivy poznáme podle číslice 3. Řadové označení elektrických vozů a hnacích vozů elektrických jednotek stejnosměrných začíná číslicí 4, střídavých 5 a vícesystémových 6.
Mezi nejrozšířenější a nejznámější zástupce patří řada 210 přezdívané ŽEHLIČKY, řada 230 a 240 LAMINÁTKY, řada 242 PLECHÁČE, řada 350 GORILY, řada 362 RYCHLÁ ESA, řada 363 ESA apod.

100 110 111 113 124 131
Řada 100 Řada 110 Řada 111 Řada 113 Řada 124 Řada 131

162 163 183 210 218 230
Řada 162 Řada 163 Řada 183 Řada 210 Řada 218 Řada 230

240 242 263 340 350 361
Řada 240 Řada 242 Řada 263 Řada 340 Řada 350 Řada 361

362 363 370 380 383
Řada 362 Řada 363 Řada 370 Řada 380 Řada 383

Zpět na HLAVNÍ STRANA


Copyright © 2012 - 2023 Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.